Manuele therapie

Heeft u moeite met bewegen door pijn in uw gewrichten? Onze manueel therapeute Jacky onderzoekt, behandelt en adviseert u tijdens een afspraak voor manuele therapie. Manuele therapie wordt onder andere toegepast bij klachten als hoofdpijn, nekpijn, schouderpijn en heupklachten.

Een afspraak begint altijd met een screening, een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. Daarna bespreekt de therapeut samen met u of manuele therapie zinvol is en hoe de behandeling uit gaat zien. Het effect is vaak direct merkbaar als verbetering van bewegingsvrijheid en afname van de pijn. Bij elke zitting vindt een evaluatie plaats waarbij gekeken wordt hoe het nu met de klacht is en wat de te volgen weg naar verder herstel is. Daarnaast bestaat de behandeling vaak ook uit het geven van instructies, adviezen, oefeningen en geven van inzicht in gezond bewegen.

Wat is Manuele therapie:
Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Manuele therapie wordt ingezet om gewrichten beter te laten functioneren. Anderzijds probeert de manueel therapeut je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor kan de manueel therapeut een aantal fysieke technieken gebruiken om blokkades op te heffen en bewegingsvrijheid te creëren. Er wordt op basis van het huidige beste bewijsmateriaal bekeken welke beslissingen kunnen worden genomen voor het beste behandelresultaat samen met de individuele patiënt.

Het verschil tussen fysiotherapie en manuele therapie
Heel kort door de bocht richt fysiotherapie zich meer op de zachtere delen van het lichaam. Denk hier bij aan spieren, pezen en banden en tevens beperkingen aan lichaamsdelen als bijvoorbeeld de schouder. Manuele therapie focust zich, zoals we hier boven al beschreven meer op de hardere delen van het lichaam. Denk hierbij aan de wervelkolom en gewrichten.
De manueel therapeut heeft een brede kijk op het functioneren van cliënten. Naast pijn en bewegingsbeperkingen houdt hij/zij ook rekening met andere factoren die de activiteiten en participatie van patiënten beperken.

Vergoeding
Manuele therapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar indien u aanvullend verzekerd bent. Hiervoor is geen verwijzing van de huisarts nodig.